Минерални торове

Амониев нитрат (AN) Ферт Бул

Амониев нитрат (AN)

Химична формула: NH4NO3

Амониевият нитрат е най-разпространения азотен тор с общо съдържание на азот 34,4%. Това е най-бързо действащия гранулиран азотен тор подходящ за подхранване на всички видове култури.
Поради усвоимата си форма след попадането си в почвата бързо се разгражда и обезпечава нуждата на растенията от азот. Направените изследвания показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35% до 50%. Около 20–30% от активния азот се имобилизира от почвените микроорганизми.
Карбамид (Urea) Ферт Бул

Карбамид (Urea)

Карбамид (UREA) е азотен тор с високо съдържание на активно вещество – 46,6%.
Взаимодействието на продукта с почвената среда протича по много различен начин в сравние с Амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азота преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му: амонификация, нитрификация, денитрификация.
Амониев сулфат(AS) Ферт Бул

Амониев сулфат(AS)

АМОНИЕВ СУЛФАТ(AS) е азотно-серен тор. Съдържа 21% азот и 24% сяра. Представлява химически неутрален кристален бял тор, който е добре разтворим във вода и не се втвърдява. Осигурява оптимален растеж и високи добиви. Сярата е един от основните хранителни елементи за растенията, влиза в състава на протеини и аминокиселини.

Амониевият сулфат е отличен източник на сяра. Той лесно и напълно се усвоява от растенията. Това го прави изключително подходящ, както за основно, така и за пролетно торене.

Продуктът е важен за подхранването на почвата, тъй като ниското съдържание на сяра в нея, може значително да намали ефекта на торовете, съдържащи азот, фосфор и калий. Амониевият сулфат се прилага при почти всички видове култури. Благотворно въздейства на рапица, царевица, картофи, зеленчуци и др. Подходящ е за почви с високо съдържание на карбонати.

Калциево-амониев нитрат (CAN) Ферт Бул

Калциево-амониев нитрат (CAN)

Калциев амониев нитрат (CAN) е азотен тор с висока ефективност от групата на гранулираните азотни торове и гарантира снабдяването на растенията с азот.

Нитратната форма на Азота, която е лесно усвоима за растението се абсорбира излючително бързо и загубата на хранителни вещества са минимални. Това увеличава добивите в сравнение с торове, съдържащи амидна форма на Азот.
Калциевият амониев нитрат е водно разтворим и поради това той е бързодействащ тор. Може да се прилага при всички видове почви. Вкислява почвата най-малко от всички други торове. Използва се като заместител на амониевия нитрат.

Течен азотен тор (UAN) Ферт Бул

Течен азотен тор (UAN)

Течният азотен тор е най-прецизното решение за азотно подхранване. Подходящ за почти всички видове земеделски култури, течният азотен тор е универсално решение за модерния земеделец.

Течният азотен тор е с общо съдържание на активно вещество 32%. Може да се прилага по време на цялата вегетация. Поради специфичните си качества може да се прилага при предсеитбено подхранване, за вегетационно приложение и за коригиращи подхранвания.
Приложението на този азотен тор изисква точно определени метеорологични условия и стриктно спазване на препоръчителната торова норма. Точната технология на приложение е изключително важна, за да се избегне фитотоксичност.

Течен азотен тор (UAN) + S Ферт Бул

Течен азотен тор (UAN) + S

Течен азотен тор със сяра (UAN 28% + S 5%).
Този продукт съчетава в себе си положителните качества на три различни азотни тора – Амониев нитрат, Карбамид и Амониев тиосулфат- всички предимства на Течния азотен тор в комбинация със сяра. Това го прави уникален по рода си продукт, който може да даде най-добрия старт на всяка една култура. Приложим е не само при масовите полски култури, но и при зеленчуко производството, трайните насаждения, лозя и др.

Фосфорни торове

Тройният суперфосфат Ферт Бул

Тройният суперфосфат

Тройният суперфосфат е високо концентриран фосфорен тор със съдържание на 46% дифосфорен пентаоксид (P2O5).
Подпомага ускоряването на растежа и развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията към измръзване, спомага за пълното усвояване на почвената влага, като по този начин намалява вероятността от поражения върху растенията в периоди на засушаване.Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, което прави приложението посредством тороразпръскващата техника много прецизно.

Калиеви торове

Калиев хлорид Ферт Бул

Калиев хлорид

СЪДЪРЖАНИЕ: K2O – 60%
Калиевият хлорид е най-разпространен от калиевите торове, 100% природен продукт под формата на гранули - червени на цвят, обработени с антисбиващи съставки и с много добра разтворимост.
Калият е елемент на качеството, който спомага за по-пълното усвояване на останалите хранителни елементи. Добре снабдените с калий растения са устойчиви на засушаване, измръзване и други стресови ситуации. При житните култури например, обеспечените с калий растения имат удебелени клетъчни стени, което повишава устойчивостта им към гъбни заболявания и нападение от неприятели. Прилага се предимно при основната обработка на почвата през есента. При по-леки почви се използва на пролет.

Калиев сулфат Ферт Бул

Калиев сулфат

СЪДЪРЖАНИЕ: K2O – 50%
Калиев сулфат е най-използвания в света калиев тор с минимално съдържание на хлор. Този тор е универсален, подходящ при всички почви. Препоръчва се за култури, по-чувствителни към хлора – картофи, тютюн, лозя, зеленчуци, ягоплодни, цитрусови, цветя. Калиевият сулфат е особено подходящ за торене на култури, нуждаещи се от повече сяра – рапица, слънчоглед, ориз, зеле, бобови. Внася се на есен и на пролет с основната обработка на почвата, предсеитбено и по време на вегетация.

Азотно-фосфорни торове

Моноамониев фосфат (MAP) Ферт Бул

Моноамониев фосфат (MAP)

Моноамониев фосфат (MAP или амофос) е комплексен, висококонцентриран, безбаластен, водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа в състава си два основни хранителни елемента — 11% азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.Моноамониевият фосфат е походящ е за торене на всички почви и култури. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.

Диамониев фосфат (DAP) Ферт Бул

Диамониев фосфат (DAP)

Диамониев фосфат (DAP или диамофос) е комплексен, висококонцентриран, гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа в състава си два основни хранителни елемента — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 64% активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и амоняк (NH3). Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност.
Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, подходящ за приложение при кисели почви, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.

Комбинирани торове

NPK 15:15:15 ЕО ТОР Ферт Бул

NPK 15:15:15 ЕО ТОР

NPK 15:10:15 ЕО ТОР Ферт Бул

NPK 15:10:15 ЕО ТОР

NPK 20:10:10 ЕО ТОР Ферт Бул

NPK 20:10:10 ЕО ТОР

NP 16:20 + 13 S Ферт Бул

NP 16:20 + 13 S

NPK 14:14:14 + 11,5 S Ферт Бул

NPK 14:14:14 + 11,5 S

NPK 16:16:8 Ферт Бул

NPK 16:16:8


NPK торовете са комплексни, високоефективни комбинирани торове с химично интегрирани макро и вторични хранителни елементи в решетката на гранулата. Произведени са на базата на моноамониев фосфат чрез неутрализация на азотна и фосфорна киселина и допълнително прибавяне на калиеви соли. След гранулиране са покрити с бавноразтворим във вода слой от магнезиев оксид MgO и серен триоксид SO3, с цел да се контролира скоростта на освобождаване на хранителни вещества.

В сравнение с конвенционалните торове, торовете с многослойно покритие на сяра предлагат по-голяма гъвкавост при определяне схемата на действие върху различните култури. Балансираното съдържание на хранителни елементи, гарантира последователно, ефективно отделяне на необходимите количества хранителни съставки, които пълноценно да задоволяват нуждите на растенията във всеки етап на тяхното развитие. Използването на NPK торове гарантират максимална ефективност на вложените средства и осигуряват пълноценно, балансирано доставяне на хранителни вещества.

NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. 

В сравнение с конвенционалните торове, наред с наличието на макро и микро   елементи, предимствата на торовете с многослойно покритие на сяра, когато се прилагат в подходяща схема за подхранване с оглед на конкретния вид култура, тип почва, микро-климат и т.н. са:

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.
  • Намаляване на загубите от измиване на хранителните елементи.
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.